Våra områden gammal

Anläggningstransporter

Vi transporterar stora mängder material åt bygg och anläggningsföretag inom regionen. Vår fordonspark är bred så vi har stor möjlighet att kombinera rätt typ av ekipage till rätt typ av jobb.

Även andra typer av arbeten som tillkommer vid ett större projekt som exempelvis flytt av maskiner, bevattning inför justering av asfaltering, sommarsaltning, flak för lagring av material, arbetsbaracker och förrådscontainer ordnar UTAB.

Våra fordon håller hög miljöklass och är utrustade med alkolås. Merparten av lastbilarna är även GPS utrustade för att kunna följa dem under färd och ge snabb service åt kund.

Anläggningsmaskiner

  Vi har ett stort antal anläggningsmaskiner där merparten är hjullastare. Men vi har även grävmaskiner från ca 2 till 22 ton, både larv- och hjulburna.

Vattentransporter

Vi har utrustning för att fylla större pooler med vatten, transportera och etablera tank vid tex vattenläckor eller någon annan typ av arrangemang, vid bevattning inför justering innan asfaltering, sopning eller sommarsaltning.

Vinterväghållning

Vi har idag både lastbilar och maskiner som medverkar till att ploga bort snö åt Karlstad Kommuns invånare. Vi tar även hand om halkan via sandning och saltning av vägar. Skulle det bli en snörik vinter så både lastar vi och transporterar bort snön från gator och parkeringsplatser. Vi har idag utrustat våra fordon som hjälper till inom vinterväghållningen med GPS så att vi både kan följa dem och få fram loggningsstatistik när och vart de varit tidigare.


mitt-i-city-001.jpg
volvo-ec210.jpg
sopmaskin.jpg