KEWAB förvärvat av Triton
KEWAB

Stockholm (Sverige), 12 November 2017 – Fonder som rådges av Triton (“Triton”) har slutfört ett tilläggsförvärv till sitt portföljbolag Akeab genom att förvärva det privatägda bolaget KEWAB. KEWAB är en ledande leverantör av grävtjänster, anläggnings- och elkraftsarbeten i västra Mellansverige. KEWAB och Akeab kommer att ingå som systerbolag i en infrastrukturgrupp, fokuserad på anläggnings- och entreprenadarbeten, ägd av Triton och ledningarna i respektive bolag. Villkoren för förvärvet har inte offentliggjorts. Vi ser fram emot att fortsätta att stödja bolaget, dess ledningsgrupp och anställda inom ramen för den infrastruktur- och servicekoncern vi skapar, genom att investera i och främja gruppens tillväxt. Den industriexpertis vi förvärvat, genom andra investeringar i sektorn och förstärkt genom ledande branschexperter, kommer att bidra till att ta KEWAB till nästa nivå.

Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen i byggandet av ett starkare företag, säger Peder Prahl, styrelseledamot i General Partner för alla Tritons fonder.

Vi är väldigt glada över att, tillsammans med Akeab, ansluta oss till denna infrastrukturgrupp. Industriexpertisen som Triton besitter kommer att vara av stor vikt för oss i vår fortsatta tillväxt. Vi i KEWABs ledningsgrupp är väldigt glada över att fortsatt vara betydande aktieägarare i bolaget tillsammans med Triton och Akeabs ledningsgrupp, säger Fredrik Larsson, VD för KEWAB.

KEWAB
Fredrik Larsson
Telefon: +46 70 312 3851