Våra områden gammal 2

Lastväxlare & Liftdumper

Våra lastväxlar- och liftdumperfordon servar idag ett flertal företag och kommuner inom miljö, återvinning och sanering. Vi har en lång erfarenhet av flak- & containertransporter och har lärt oss mycket genom åren för att kunna arbeta effektivt. Vi har fordon med växlarsystem som kan hämta containers vid trånga utrymmen eller låga takhöjder. Vi tillhandahåller 200-talet flak- & containers i varierande storlekar från 8 - 40 m3 med eller utan täckning.

Slamsugning & Högtrycksspolning

När det gäller slamsugning så suger vi slamavskiljare, dagvattenbrunnar, fettavskiljare, oljeavskiljare, spolgropar och industriavfall. När det blir stopp i ledningar så spolar vi även dessa rena, även underhållsspolning utföres.

Transport av Farligt avfall

När det gäller Farligt avfall så har vi även bilar & flak som är anpassade och godkända för dessa typer av transporter. Flertalet av våra chaufförer har ADR utbildning. Vi har även en säkerhetsrådgivare som har i uppgift att se till att hanteringen av godset följer gällande bestämmelser, ge råd vid behov och kontinuerligt rapportera till ledningen om verksamheten. När vi kommer och hämtar farligt avfall hjälper vi självklart även till med dokumentation.

Image

Image