Spol/Slam

För de flesta företag som idag behöver maskiner i sitt arbete är detta en stor investering. 
Det bästa sättet att få en god ekonomi i sin fordonspark är att låta oss göra de stora investeringar som behövs. 
Att hyra utav UTAB innebär att du som kund slipper ansvaret för service, underhåll, reparationer, skatt och försäkringar. Vi kan också ställa upp med reservfordon om en sådan situation skulle uppstå.

uthyrning1.jpg 

uthyrning1.jpg