Spol/Slam

För de flesta företag som idag behöver maskiner i sitt arbete är detta en stor investering. 
Det bästa sättet att få en god ekonomi i sin fordonspark är att låta oss göra de stora investeringar som behövs. 
Att hyra utav UTAB innebär att du som kund slipper ansvaret för service, underhåll, reparationer, skatt och försäkringar. Vi kan också ställa upp med reservfordon om en sådan situation skulle uppstå.

Slamsugning & Högtrycksspolning

När det gäller slamsugning så suger vi slamavskiljare, dagvattenbrunnar, fettavskiljare, oljeavskiljare, spolgropar och industriavfall.
När det blir stopp i ledningar så spolar vi även dessa rena, även underhållsspolning utföres.

Vi har dygnet runt jour för Slam och spol:

Karlstad-Hammarö-Grums:
070-570 03 14

Fryksdalen:
0565-310 01

uthyrning1.jpg 

uthyrning1.jpg