Flak och Containrar

UTAB ställer ut flak och containrar i olika storlekar beroende på materialoch uppställningsplats.
Du kan hyra tillfälligt eller under en längre tid.Vi har idag ca: 200 st flak/containrar så kontakta oss om ni har några frågor.
 
           
Volym
Typ Lämplig för: Ca: Längd Ca: Bredd Ca: Höjd
14 kb
cont2.jpg Fyllnadsmassor & Schaktmassor 6,0 m 2,50 m 1,0 m
22 kb
cont1.jpg Rivningsmaterial mindre volymer, Avfall vid flytt/städ,               Vårrensning i trädgård mm 6,0 m 2,50 m 1,70 m
36 kb
Tackt36kb.jpg Avfall, större volymer 6,0 m 2,50 m 2,80 m
 
8-10 kb
oppen.jpg Blandat avfall, trånga utrymmen 3,50 m 1,90 m 1,70 m
 
8-10 kb
cont6.jpg Avfall som behöver täckas, trånga utrymmen 3,50 m 1,90 m 1,70 m
8-40 fot
367_klein.jpg Förvaring e.öm e.ö  
           
Du som hyr flak/containers av oss är ansvarig för att ansöka om tillstånd för uppställning av dessa på offentlig plats.Blankett finns på polisens hemsida: www.polisen.se