Maskinuthyrning

uthyrning1.jpg För de flesta företag som idag behöver maskiner i sitt arbete är detta en stor investering.
Det bästa sättet att få en god ekonomi i sin fordonspark är att låta oss göra de stora investeringar som behövs.
Att hyra utav UTAB innebär att du som kund slipper ansvaret för service, underhåll, reparationer, skatt och försäkringar. Vi kan också ställa upp med reservfordon
om en sådan situation skulle uppstå.

Ett hyresavtal som tecknas med UTAB innebär:

  • Ökad tillgänglighet på maskinsparken.
  • Enkel administration för fordonsunderhållet.
  • Ökad utnyttjandegrad per maskin - "rätt" antal maskiner.
  • Möjlighet till ersättningmaskin vid eventuellt haveri.
  • Kapitalrationalisering - "rätt" hyresnivå och maskintyp med hänsyn till applikationen.
  • Tydlig budgetering.